100% Biodegradable – Ecogical Solutions

DAC-1
- Disinfecting and Purifying.
- Eliminate bad odors in seconds.
- Kills every type of pathogenic microorganism (bacteria, virus, etc.).
- Eco-friendly

ART-12
- Eliminate in seconds bad odor and bacteria.
- Disposable as municipal waste.
- Catalyst and grease degradator.
- Eco-friendly

 

Action Fields

Desalinization / Grease Traps / Septic Tanks / Pipes and sewer lines / Domestic and Industrial wastewater / Wastewater Treatment Plants

Biz kimiz?

Biz biz Peru firmasıyız ve yıllardır evsel ve endüstriyel atık ve yağların arıtılması konularında biyoteknolojik çalışmalar yürütmekteyiz.

 

Çözümlerimiz, çok fazla operasyon alanı ve özel ekipmanlar gerektiren standart arıtma yöntemleriyle kıyaslandığında en mükemmel alternatif yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Standart yöntemler, birçok dezavantajının yanında hedeflenen arıtma etkinliğine de ulaşamamaktadır.

 

Biz ne kullanıyoruz?

Biyoteknolojik çalışmalarımız sonrasında geliştirilen, yağ ve atıksu arıtmasında kullanılabilecek sıvı ürünlerinlerimiz %100 ekolojik ve biyolojik olarak ayrışabilen yapıdadır.

 

Ürünlerimiz, geleneksel olarak kullanılan ve büyük operasyon alanı ve özel ekipmanlar gerektiren uygulama yöntemlerinin yerini almaktadır. Ürünlerimizin kullanılması geleneksel atıksu arıtma tesis için gerekli yatırım maliyeti düşürmekte ve geleneksel yöntemlerle ulaşılamayan yasal değerlere kolaylıkla erişimi kolaylaştırmaktadır.

 

Firmamız ayrıca işletmeler için su ve yağ geri kazanımı ve daha az su tüketimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Biz ne yapıyoruz?

Uygulamamız öncesinde atıksuyun kalitesi analiz edilmekte ve hedeflenen yasal değerlere ulaşabilmek için gerekli, çevre ile dost ve biyolojik olarak ayrışabilen sıvı ürünümüzün kullanım dozu belirlenmektedir.

 

Bizi diğer metodlardan farklı kılan nedir?

  • Atıksu ve yağ arıtma işlemlerini kolaylaştırmakta ve büyük operasyon alanı ve ağır özel ekipmanlar kullanımı gerekliliğini ortadan kaldırmaktayız. Kirli su tankınız içerisinde biriktirilen atıksuya veya yağ tutucularına biyolojik olarak ayrışabilen çözeltimizin ilavesi arıtma işlemimizi birkaç dakika içinde başlatmaktadır.
  • Yağ ve atıksu, içerisindeki katı partiküllerin ayrılmasını gerektirmeden arıtılabilmektedir.
  • %100 biyolojik olarak ayrışabilen, toksik olmayan, kimyasal içermeyen ürünler kullanmaktayız.
  • Firmamız, su ve yağ geri kazanımı konularında verdiği danışmanlık hizmeti ile müşterilerini desteklemektedir.
  • Uygulama yöntemimiz şu an kullanılan en ucuz yöntemdir ve çok önemli mikyarda su kazanıc ve geri dönüşümü sağlamaktadır.
  • Uygulamamız, içeriğindeki çözünmüş ve asılı katılar (hidrojen sülfit) nedeniyle kaybettiği oksijeni suya geri kazandırmakta ve saniyeler içerisinde kötü kokuları ortadan kaldırmaktadır.
  • Tüm patojen ve patojen olmayan mikroorganizmar ortadan kaldırılmaktadır.
  • Uygulamamız sonrasında mikro ölçüde oksijen kabarcıkları oluşturmakta ve bu kabarcıklar topaklayıcı etki yaparak organik katıların dibe çökmesine, yağlı maddelerin de yüzeye çıkmasını sağlamaktadır.

 

Daha fazla teknik bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Bizimle temasa geçin

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirli su tankları ve yağ tutucuların temizlenmesi

Atıksu arıtma tesislerinin temizlenmesi

Boru hatlarının temizlenmesi

Biyoteknolojik ürünlerin satışı ve ürünler konusunda eğitim

Endüstriyel atıksu arıtma hizmeti : En ağır Madencilik uygulamaları dahil.

Projeniz için desteğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? - Bizimle temasa geçin