Hizmetlerimiz

Kirli su tankları ve yağ tutucuların temizlenmesi.

Dünya çapında büyük firma ve organizasyonların en büyük problemlerinden biri, neden oldukları atıksuyun doğru şekilde arıtılması ve atıksu sistemlerinin doğru şekilde yönetilmesidir.

 

Atıksu arıtma konusundaki kanun ve yönetmelikler son yıllarda giderek daha sıkılaşmaktadır. Günümüzde doğaya bırakılabilen atıksulara ait izin verilen  limit değerleri (PLV-Permit Limit Value) geçmiş yıllara oranla oldukça düşüktür ve bu durum atıksu arıtma maliyetini yükseltmektedir.

 

Atıksuyun daha yoğun şekilde arıtılması yarattığı ilave maliyetin yanında,  işlem sırasında daha fazla kötü koku oluşumuna neden olmakta ve bu da listeye ilave edilmesi gereken ilave bir sakınca olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Uluslararası otel zincirleri, restorantlar, klüpler ve büyük alışveriş marketleri müşterilerimiz arasındadır. Müşterilerimiz ürünlerimizin sağladığı ekonomik ve çevresel avanlajlardan fayda sağlamalarının yanında, kullandıkları biyolojik olarak ayrışabilen ekolojik atıksu arıtma yöntemi sayesinde ilave bir prestij elde etmektedirler.

 

 

 

 

Sunabildiğimiz bazı hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 

a. Yağ tutucu temizlik hizmeti.
b. Kirli su tankı temizlik hizmeti.
c. Boru hattı temizlik hizmeti.
d. Biyoteknolojik ürünlerin satışı ve kullanıcı personelin eğitimi hizmeti.

 

Daha fazla teknik bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Bizimle temasa geçin

Kirli su tankları ve yağ tutucuların temizlenmesi

Atıksu arıtma tesislerinin temizlenmesi

Boru hatlarının temizlenmesi

Biyoteknolojik ürünlerin satışı ve ürünler konusunda eğitim

Endüstriyel atıksu arıtma hizmeti : En ağır Madencilik uygulamaları dahil.

Projeniz için desteğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? - Bizimle temasa geçin